תנאי רכישה

תקנון

ברוכים הבאים לתקנון השימוש באתר getmoving ltd  - תתחיל לזוז בע"מ.

חברת תתחיל לזוז בע"מ ח.פ 514919893 –GetMoving ltd  הינה חברה להשוואת מחירי
הובלה, זירת מסחר אלקטרוני וחברה לאחסון תכולות.1.      כללי

1.1               רק התנאים המופיעים באתר ובתקנון האתר יחייבו את החברה כלפי מבצע פעולות באתר.

1.2               החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת וכמובן ששינויים אלה לא יחולו על רכישות שבוצעו טרם השינוי.

1.3               אתר החברה משמש קטלוג מוצרים לצורך מכירת מוצרים וכל האמור בו, הכתוב בו, כולל תמונות ועיצובים, הינם רכושה הפרטי והבלעדי של החברה ואין לעשות בו כל שימוש פרטי או                        ציבורי.

1.4               קריאת התקנון חשובה מכיוון שקניה באתר מעידה על הסכמתך לתנאי תקנון זה.

1.5               תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם פונים לנשים וגברים כאחד.

1.6               חברת תתחיל לזוז בע"מ תיקרא לצורך הנוחות בתקנון זה "החברה".

2.      מחירים, תשלומים והזמנות

2.1               מחירי המוצרים באתר בעת מתן כרטיס האשראי לצורך חיוב כוללים מע"מ.

2.2               אם סימנת שברצונך משלוח, המחיר הסופי בעת מתן כ. אשראי כולל את עלות המשלוח.

2.3               לאחר ביצוע הזמנה תקבל הודעה ראשונית ובה פרטי קליטת הזמנתך.

2.4               זמן אספקת המוצרים הינו כפי שרשום בפרטי המוצר המוזמן ומדובר בימי עסקים לא כולל ימי שישי, שבתות וחגים.

2.5               במקרה וניתנו פרטים שגויים מצדך, לא נוכל להבטיח את אספקת המוצר במועד ובזמן שנקבע ולא תחול על החברה כל אחריות לאספקת המוצר.

2.6               במקרה של הזנת פרטים שגויים ושליחת המוצרים לכתובת השגויה, תהיה החברה רשאית לגבות תשלום נוסף בעבור שילוח לכתובת אחרת, פעם נוספת או לספק את המוצר ללקוח                          באיסוף עצמי ממחסני החברה ללא תשלום נוסף.

2.7               במקרה בו תואמה אספקה ואינך בבית תהיה החברה רשאית להשאיר את המוצרים בסמוך לפתח ביתך בהסכמתך ואינה תהיה אחראית עוד למוצר.

2.8               במקרה בו תואמה אספקה ואינך בבית ואין ברצונך שנשאיר את המשלוח בסמוך לבית ביתך, המוצרים יוחזרו למחסני החברה ובמידה ונידרש לספק שוב, הדבר יהיה כרוך בעלות שילוח                      נוספת. אחרת, תוכל לאסוף עצמאית ממחסני החברה ללא תוספת תשלום.

2.9               בכל מקרה שבו לא תהיה לחברה אפשרות לספק את המוצר ללקוח עקב העדר תשתית מתאימה, תציע החברה ללקוח לאסוף את פרטי הזמנתו ממשרדיהכל מקרה זה יהיה נתון                            להסכמתו של הלקוח , ובמידה ובחר הלקוח לסרב תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ולהחזיר ללקוח את כספו ללא גביית דמי ביטול.

2.10            במקרה והחברה ניסתה במסגרת זמן האספקה ליצור איתך קשר במטרה לתאם את שילוח המוצרים ולא הצליחה להשיג אותך בטלפון שהשארת, תהיה החברה רשאית לחרוג מזמן                           האספקה המצוין במוצר המוזמן ל-3 ימי עסקים נוספים.

3.      ביטול הזמנה

             3.1        ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימי עסקים מעת קבלת המוצר ובכפוף להחזרתו למחסני החברה
                          במצב חדש כפי שהתקבל.
             3.2        ההחזר הכספי ללקוח יבוצע עד 14 ימי עסקים מעת חזרתו למחסני החברה בקיזוז עמלות
                          אשראי פעולת הזיכוי.
             3.3        לא ניתן לבטל עסקה לאחר שנפתח המוצר והוצא מאריזתו המקורית.
             3.4        הודעה על ביטול עסקה תינתן אך ורק בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת:

                           office@getmoving.co.ilאו לפקס שמספרו 0733223344.

4.   אחריות

            4.1         החברה אינה מייצרת את המוצרים וייתכנו הפרשי גוונים בצילום בין המצולם לבין המוצר
                           בפועל. המוצרים מוצגים בתום לב וכל פרטי המוצר מוצגים כפי שמציגה אותם היצרנית.
                           על כן, החברה אינה אחראית לנזקים אשר עלולים לקרות כתוצאה משימוש בהם, כגון
                           קריעת הקרטון לאחר שהועמסו בו חפצים או דבקים שנעשה בהם שימוש החורג מגבולות
                          יכולתם לשאת וכדומה.

 4.2       בכל מקרה אשר בומחמת "כח עליון", נבצר מהחברה  לנהל את האתר כתקנו,לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלויהא על החברה לבטל את ההתקשרות עם הקונים,כולם                או חלקםללא גביית דמי ביטול ,בסעיף זה" כוח עליון"-  משמעו לרבות תקלות מחשב,  תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרותחבלה כלשהי ואירוע בטחוני . החברה              שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה                    טכנית באתר.

4.3       החברה  עושה כל שביכולתה כדי לוודאשהמוצר המוצג על-ידה באתר נמצא במלאי. עם זאת,עלול להיווצר מצבבתום לבובו לאחר תום הליך המכירהיתברר כי המוצר חסר מן                                המלאי. במצב כזההחברה תציע לזוכה מוצר/שירות חלופיהדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר הזכייהבפנייה ישירה לקונה באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלובמידה ואין הקונה                  מעוניין במוצר/בשירות החלופיקמה לו הזכות לסרב לקבלובמקרה כזהתבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הקונהככל ששולםיוחזר לובוטלה המכירה או סופק לזוכה מוצר/שירות               חלופי כאמורלא תהא לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לקונה או לאחרולקונה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין הרכישה או ביטולהובכלל זה בגין רכישת                               מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחרישיר או עקיףשייגרם לזוכה.


5.   הגנה על פרטיות

5.1       על מנת להשלים את הליך הרכישה תידרש לתת פרטי כרטיס אשראי, כתובת מלאה למשלוח, שם פרטי ושם משפחה, מייל וטלפון.

5.2       פרטי האשראי שלך לא נשמרים באופן מלא במערכת אלא מוצפנים ולא יעשה בהם כל שימוש מלבד הצורך לשמם הזנת אותם.

5.2       החברה לא תעביר פרטים אלו לאף גורם שלישי אך תהיה רשאית לשלוח דיוור אודות מוצרים נוספים ומבצעים אחרים אלא אם ביקשת להסירך מקבלת הדיוור בקבלתו.

 

6.   דין ושיפוט

6.1            הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט בנצרת עילית בלבד (מחוז הצפון) הסמכות הבלעדית לדון בתביעה

חבילות למעבר דירה

המחיר הזול ביותר בהתחייבות
 

קרטונים להובלה

חד גלי דו גלי וקרטוני תלייה במגוון גדלים
 

מגוון חומרי אריזה

כל הציוד לחברות הובלה